keresés
 


Bejelentkezés
 
E-mail cím
 

 
Jelszó
  

 

 

 

 

 
 
Jogi nyilatkozat
 
Viccoldal.hu jogi nyilatkozat

1. Bevezetés

a.) A www.viccoldal.hu online vicc megosztó (továbbiakban: Viccoldal) üzemeltet?je a Festino Menedzsment Kft, adószám: 13753052-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-070849 (továbbiakban: Üzemeltet?). A Viccoldal.hu felhasználója minden látogató, aki a Viccoldal weboldalt megnyitja, annak tartalmát tanulmányozza, illetve a weboldal szolgáltatásait használja (továbbiakban: Ön). A Viccoldal a http://www.viccoldal.hu Internet címen érhet? el.

2. Szerz?i jogok

a.) Amennyiben Ön a Viccoldalhoz viccet juttat el, vállalja, hogy ezen viccet az Üzemeltet? minden további díjfizetési kötelezettségt?l mentesen id?ben és térben korlátlanul felhasználhatja, publikálhatja. A feltöltött vicceket az Üzemeltet? harmadik fél weboldalán megjelentetheti, egyben vagy diánként egyaránt. Az Üzemeltet? a Viccoldalra való tartalom feltöltéssel összefügg? szolgáltatásokért sem anyagi, sem más ellenszolgáltatást nem kér - és nem is kérhet, így a viccek megjelenítéséért honoráriumot fizetni nem tud. Ennek értelmében a Viccoldal egy virtuális vicc gy?jtemény.

b.) A Viccoldalra Ön csak saját szerz?i jogú illetve szabadon felhasználható vicceket tölthet fel.

c.) Ön a felhasználói feltételek tudomásulvételével elfogadja és magára érvényesnek tekinti, hogy nem tölt fel szerz?i jog, üzleti titoktartás által védett elemeket, valamint bármit, ami személyiségi jogokat sérthet, kivételt képez az az eset, ha a feltölt? ezen jogok tulajdonosa és ezekr?l döntést hozhat, vagy ha a feltölt? a jogok tulajdonosától érvényes és hivatalos felhatalmazást kapott.

d.) Ön beleegyezik, hogy az Üzemeltet? a feltöltött vicceket felhasználhassa, másolhassa, módosíthassa és sokszorosíthassa, térben és id?ben korlátlanul, bármilyen médiumban.

e.) Ön kérheti az Ön által feltöltött viccek törlését. A kérést az Üzemeltet? számára a "Kapcsolatfelvétel" menüpontban kell eljuttatnia. Ön a törléssel tudomásul veszi, hogy a törlés csak annak átvezetési dátumától esedékes, így a korábban letöltött viccek a továbbiakban is díjmentesen felhasználhatóak bárki számára. Az Üzemeltet? a viccek olvasóit nem értesíti a változásokról.

f.) A Viccoldalon található viccek másolása, közvetítése, sokszorosítása, terjesztése, lejátszása illetve bárminem? a felsoroltakhoz hasonló felhasználása kizárólag a feltöltött anyag tulajdonosának és/vagy az Üzemeltet? hivatalos felhatalmazásával történhet meg.

g.) Amennyiben Ön letölt vagy kinyomtat a Viccoldalon található bármilyen tartalmat, az újonnan létrejött példányon köteles feltüntetni a szerz?i és ahhoz hasonló más tulajdonosi jogokat.

h.) Amennyiben a Viccoldalróll bármilyen viccet - részben vagy egészben - felhasznál más tartalmak létrehozásához, a forrást Ön köteles megjelölni a következ?képpen: www.viccoldal.hu. Amennyiben a létrehozott új tartalom Interneten jelenik meg, a www.viccoldal.hu hivatkozást hiperlinkként kell elhelyezni a http://www.viccoldal.hu Internet címre mutatva.

i.) A Viccoldalon található viccek szerz?i jogi védelem alá eshetnek. A szerz?i jog tulajdonosa a vicc írója. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a Viccoldalon megjelen? esetleges szerz?i joggal védett viccek jogosulatlan megjelenítéséért, mivel az oldalon található vicceket a Viccoldal felhasználói küldték be. Az Üzemeltet? nem ellen?rzi a beküldött viccek felhasználásának jogosultságát, ez a beküld? felhasználó felel?ssége. Amennyiben a beküldött és a feldolgozásra került viccek készít?je, a tulajdoni jogok birtokosa, illetve képvisel?je bármely jogát vagy érdekét a weboldalon történt publikálás sérti, kérésére a weboldalon lév? szellemi termékét az Üzemeltet? eltávolítja.

3. Felel?sség kizárása

a.) Bármely az oldalon vagy az oldalon keresztül elérhet? anyagokért az Üzemeltet? bizalmassági és/vagy biztonsági felel?sséget nem vállal.

b.) Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget azért, ha a viccek hibásan, hiányosan vagy nem megfelel? kategóriában szerepelnek és/vagy a viccek nem a címüknek megfelel? tartalmúak.

c.) Az Üzemeltet? nem ellen?rzi és nem vizsgálja felül a felhasználók által feltöltött vicceket miel?tt azok harmadik fél számára is hozzáférhet?vé válnak. A megtekinthet? anyagok tartalmazhatnak egyesek által kifogásolható, elfogadhatatlan vagy sért? elemeket. Az Üzemeltet? nem tudja garantálni ezen elemek eltávolítását az oldalról valamint esetleges el?fordulásuk esetén felel?sséget nem vállalunk

d.) Ön nem tehet közzé törtvénybe ütköz?, obszcén, rágalmazó, fenyeget?, erotikus, pornográf, fajilag vagy etnikailag sért? vagy bármilyen más módon el nem fogadható tartalmakat.

e.) Ön nem használhatja a Viccoldal által kínált kommunikációs rendszert kereskedelmi célra. Ez alól kivétel az érdekes céges viccek közzététele, melyet Ön - amennyiben a cég képviseleti jogával rendelkezik, vagy a képvisel? erre felhatalmazta - ingyenesen közzétehet a Viccoldalon.

f.) Önnek a saját maga által feltöltött, a Viccoldalon közzétett és bárki által elérhet? tartalmakért illetve azok bármilyen következményéért kizárólagos felel?sséget kell vállalnia.

g.) Ön nem közölhet szándékosan rossz információk alapján kidolgozott vagy arra vezet? tartalmakat, melyek így károsíthatják az Üzemeltet?t és/vagy bármely harmadik felet.

h.) Az Üzemeltet? a Viccoldal használatából származó károkért felel?sséggel nem tartozik.

i.) Az Üzemeltet? és/vagy az Üzemeltet? bármely munkatársa felel?sséget nem vállal és felel?sségre nem vonható semmilyen, a következ?kben felsorolt esetben: bármilyen természet? anyagi vagy nem anyagi károsodás esetén, mely a Viccoldal használata során keletkezik, a Viccoldal adatbázisba történ? bármilyen illetéktelen behatolás esetén és az ott található személyes adatok felhasználása esetén, a Viccoldal weboldalról és/vagy a Viccoldal weboldalra történ? adatátvitel bármilyen formájú megszakítása vagy megszüntetése esetén, bármely, a Viccoldal weboldal vagy társoldalainak használata során letöltött vírusfert?zés estén.

j.) Az Üzemeltet? vagy bármilyen munkatársa semmilyen mérték? felel?sséget nem vállal és felel?sségre nem vonható a Viccoldalon található, ott hozz férhet? valamint onnan letölthet? ismeretanyagok, reklámanyagok, valamint társoldalak ellen?rzéséért, vagy bármilyen egy harmadik féllel lebonyolított tranzakció felügyeletéért.

k.) Az Üzemeltet? a törvény által adott legteljesebb mértékben elhárít bármiféle felel?sséget a weboldalra feltöltött tartalmakkal kapcsolatban. A feltöltést követ?en azokért semmilyen mértékben és min?ségben felel?sséget nem vállal.

4. Adatok kezelése és nyilvántartása

a) A Viccoldal néhány szolgáltatásának használatához regisztráció szükséges. Önnek a regisztráció során pontos információkkal kell szolgálnia, a regisztrációs ?rlap szerint. Regisztrációjának titkos kezelése az Ön felel?ssége. Az Üzemeltet? nem vállal felel?ssége a felhasználónevével és/vagy jelszavával való bárminem? visszaélések miatt. Bármilyen biztonsági rés illetve illetéktelen használat fennállása esetén Ön köteles azonnal figyelmeztetni az Üzemeltet?t a "Kapcsolatfelvétel" menüpont segítségével. Az Ön felhasználónevének és jelszavának illetéktelen használata esetén Ön felel?sségre vonható felel?tlen adatkezelés miatt, amennyiben az Üzemeltet?nek abból kára származott.

b.) Amennyiben Ön, illetve az elhelyezett viccek készít?je olyan információt közöl - magáról vagy viccekr?l - a Viccoldalon, amelyekkel a személye beazonosítható, úgy elfogadja, hogy az Üzemeltet? ezeket az információkat a hatályos hazai jogszabályoknak megfelel?en tárolja és felhasználja.

c.) Harmadik fél által feltöltött - viccekben megjelen? - személyes információkért az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget. A feltöltött vicceket az Üzemeltet? személyes információk tartalmazása szempontjából nem ellen?rzi.

d.) Ön a Viccoldalon nem gy?jthet bárkire vonatkozó olyan adatokat, melyek személyiség azonosító szereppel bírnak.

e.) Ön az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltet? az Ön adatait nyilvántartsa, és az Üzemeltet? weboldalaival kapcsolatban, vagy harmadik fél ajánlataival megkereshesse Önt. Az adatbázisban tárolt személyes adatokat harmadik félnek az Üzemeltet? csakis az Ön el?zetes engedélyével adhatja át. Önnek bármikor lehet?sége van adatainak töröltetésére, melyet bármely el?forduló egyedi azonosítóra hivatkozva írásban (akár a "Kapcsolatfelvétel" menüpont segítségével is) megtehet.

f.) Az Üzemeltet? a rendszerben lev? vicceket bármikor törölheti. Ez azt eredményezheti, hogy a feltöltött viccek elt?nhetnek. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget az elveszett viccekért, így kérjük, fontos vicceit saját számítógépén is mentse le. A Viccoldal nem viccek hosszú távú tárolására szolgál, hanem viccek megosztására.

g.) Az Üzemeltet? a Viccoldal weboldalon Harmadik Fél által megjelenített hirdetéseket is alkalmazhat. Az Üzemeltet?nek és hirdetéseket szolgáltató Harmadik Félnek jogában áll az Ön böngész?jén cookie-kat elhelyezni és leolvasni, illetve web beacon-t használni információ-gy?jtésre a Viccoldal weboldalon elhelyezett hirdetések tekintetében. A cookie-k és a web beacon-ok kezelése az Üzemeltet?, illetve az Üzemeltet? által megbízott Harmadik Fél döntése alapján történik.

h.) A Google, mint küls? szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a Viccoldal weboldalon. A Google által használt DART cookie lehet?vé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a Viccoldal weboldalon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. Ön kikapcsolhatja a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével a http://www.google.com/privacy_ads.html címen.

5. Harmadik személy weboldalaiért vállalt felel?sség kizárása

a.) A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehet?sége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amennyiben ezen kapcsolódási lehet?ségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. Az új oldalhoz kapcsolódás esetén minden esetben az egyes oldalakra vonatkozó látogatási és használati elvek az irányadóak. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felel?sségére történik. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelel?en az Üzemeltet? nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felel?sséget különösen az ilyen oldalakon, ill. oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.) Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez az Üzemeltet? által m?ködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felel?sséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.) Az Üzemeltet? nem felel a szerz?i jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történ? megsértéséért.

d.) A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerz?dés, semmiképpen nem jön azonban létre szerz?dés az Üzemeltet? és a látogató között.

e.) A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

6. Általános rendelkezések

a) Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Ön által feltöltött anyagok mások által elérhet?ek és letöltésük során az Üzemeltet? el?nyökhöz juthat, amely el?nyök megosztásáért az el?nyt juttató tartalom feltölt?je nem folyamodhat, róla teljes mértékben lemond az Üzemeltet? javára.

b) A fenti feltételek megszegése vagy be nem tartása esetén az Üzemeltet?nek jogában áll a Felhasználó feltételeket sért? vicceket eltávolítani a honlapról, a feltölt?t pedig letiltani és eltávolítani a felhasználók köréb?l.

c.) Az Üzemeltet? jogosult a fenti Felhasználói feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, el?zetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a Felhasználói feltételeket id?r?l id?re ismét tanulmányozza át, hogy mindig id?szer? információk birtokában legyen.

d.) Ön a Viccoldalra való regisztrációval elfogadja a felhasználói feltételeket. A fentieken túlmen?en a jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a fenti nyilatkozatot bármilyen okból vagy módon módosítsa vagy visszavonja. Ön szavatolja továbbá, hogy jelen nyilatkozat megtételére jogosult, az nem sért szerz?i és egyéb jogokat.

A jognyilatkozat utolsó módosítása: 2009. március 23.


viccoldal.hu on Facebook
 Állatos viccek | Anyós viccek | Arisztid és Tasziló | Bolond viccek | Boltos viccek | Bölcsesség viccek | B?nöz?s viccek | Chuck Norris viccek | Csajozós viccek | Elvont viccek | Érdekes igazságok | Férfi viccek | Gyerek viccek | Házas viccek | Hogy hívják viccek | Horgász viccek | Idézet viccek | Informatikai viccek | Iskolai viccek | Jean viccek | Katona viccek | Közlekedési viccek | Miért viccek | Morbid viccek | Móricka viccek | Munka viccek | Nemzeti viccek | N? viccek | Orvos viccek | Pikáns viccek | Pincér viccek | Politikai viccek | Rend?r viccek | Részeg viccek | Roma viccek | Skót viccek | Sport viccek | Stirlitz viccek | Székely viccek | Szeret?s viccek | Szolga viccek | Szomszéd viccek | Sz?ke n? viccek | Utolsó viccek | Ügyvéd viccek | Vallási viccek | Zsidó viccek |
Állatos viccek (147 db)Anyós viccek (257 db)Arisztid és Tasziló (88 db)Bolond viccek (264 db)Boltos viccek (12 db)Bölcsesség viccek (1469 db)B?nöz?s viccek (14 db)Chuck Norris viccek (249 db)Csajozós viccek (15 db)Elvont viccek (252 db)Érdekes igazságok (3131 db)Férfi viccek (70 db)Gyerek viccek (117 db)Házas viccek (199 db)Hogy hívják viccek (118 db)Horgász viccek (5 db)Informatikai viccek (22 db)Iskolai viccek (54 db)Jean viccek (120 db)Katona viccek (29 db)Közlekedési viccek (35 db)Miért viccek (15 db)Morbid viccek (154 db)Móricka viccek (41 db)Munka viccek (83 db)Nemzeti viccek (61 db)N? viccek (96 db)Orvos viccek (181 db)Pikáns viccek (162 db)Pincér viccek (31 db)Politikai viccek (101 db)Rend?r viccek (139 db)Részeg viccek (33 db)Roma viccek (270 db)Skót viccek (46 db)Sport viccek (23 db)Stirlitz viccek (14 db)Székely viccek (51 db)Szeret?s viccek (48 db)Szolga viccek (22 db)Szomszéd viccek (10 db)Sz?ke n? viccek (62 db)Utolsó viccek (32 db)Ügyvéd viccek (22 db)Vallási viccek (43 db)Zsidó viccek (60 db)

 

 

 

 
impresszum | jogi nyilatkozat | viccoldal.hu